MANNENEGO EN VROUWENOFFER, EEN
TIJDELIJKE SYMBIOSE

“Ik voel niks meer voor haar, we zijn uit elkaar gegroeid en ik wil eigenlijk de handdoek in de ring gooien.” Stefan kijkt wat verslagen voor zich uit. Ik vraag hem hoe hij denkt dat dit komt. Hij vertelt me dat zijn vrouw Janine de laatste tijd “overal kritiek op heeft”.

De kinderen zijn ouder geworden en ze is meer gaan werken. Het lijkt wel of het vanaf die tijd mis gaat. Ze is in toenemende mate ontevreden over het doen en laten van haar wederhelft. Dit leidt ertoe dat Stefan zich steeds meer terugtrekt en zich richt op werk, hobby’s en zijn telefoon/laptop/smartwatch.

De situatie van Stefan en Janine komt helaas veel voor. De kinderen worden groter en op de een of andere manier ontstaat er verwijdering tussen man en vrouw. Een periode van veel onbegrip en verwijten waarin liefde en intimiteit steeds meer aan terrein verliezen.

De basis voor deze moeilijke periode is al gelegd vanaf het allereerste begin van de relatie. Het begint met een man die iets te egocentrisch is en een vrouw die iets te opofferingsgezind is. Die twee lijken elkaar prima aan te vullen. De man voelt zich gesterkt in zijn ego door de relatie en de vrouw voelt zich waardevol doordat zij kan geven.

Wanneer er kinderen komen kan de man zich lekker op zijn werk storten, want er moet geld in het laatje komen. Zijn vrouw neemt een parttime baan, want de kinderen moeten toch ook voldoende tijd een aandacht krijgen. Het lijkt allemaal zo natuurlijk te verlopen en er gaan jaren voorbij waarbij de man egocentrisch kan blijven en de vrouw zich fijn kan blijven opofferen voor het gezin. Iedereen tevreden.

Maar dan worden de kinderen groter en kunnen zich steeds beter zelf redden. De noodzaak tot opofferen neemt af. De jongen vliegen uit en er ontstaat ineens tijd en ruimte voor de vrouw des huizes om aan zichzelf te gaan denken. Wanneer zij meer gaat werken en meer voor haar eigen belang leert opkomen, ontstaat er ontevredenheid over de houding van haar partner. Ineens vallen de oogkleppen af en ziet zij met terugwerkende kracht wat zij allemaal heeft gegeven de afgelopen jaren. Wat zij allemaal getolereerd heeft en hoe oneerlijk de dingen verdeeld waren.

De man die zich soms van geen kwaad bewust is, wordt hier op directe of indirecte manier mee geconfronteerd. Van afwijzing in de slaapkamer tot regelrechte tirades. En of het nu terecht is of niet, vaak weet hij zich er geen raad mee en gaat in te tegenaanval of trekt zich terug. Hij gaat nog meer werken, koopt een motor of duurdere auto en kijkt met andere ogen naar het vrouwelijk schoon wat hij ‘buiten’ tegenkomt. De relatie is nu op een heel kritiek punt aangekomen, het wordt buigen of barsten. De symbiose werkt niet meer en er moet nu iets veranderen of de relatie overleeft het niet.

Alhoewel het niet eenvoudig is om herstel te brengen in een dergelijke relatie is dit vaak wel degelijk mogelijk. De uitdaging is om met elkaar uit de verwijtende sfeer te komen en weer naar de toekomst te kijken vanuit een gezamenlijk doel.

De man zal moeten onderkennen dat hij inderdaad egocentrisch is geweest. Hij zal ook zijn oogkleppen af moeten doen en een realistisch beeld van zijn rol gaan ontwikkelen. Dit is iets wat tijd nodig heeft en stap voor stap zal moeten gaan, totdat hij het belang van zijn partner even hoog heeft staan als zijn eigen belang.

Zijn vrouw heeft als uitdaging in te zien dat zij mede-veroorzaker is van de scheve balans. Door te accepteren en te faciliteren heeft zij evenveel aandeel in de oneerlijke rolverdeling van de afgelopen jaren. Voor haar is het de kunst om zonder verwijten en met geduld haar plek in de nieuwe balans in te nemen. Door in gesprek te gaan en blijven over wat zij nodig heeft en verwacht van haar partner.

Nu is het voor een man lastig, pijnlijk en soms ronduit onmogelijk om je vrouw in dezen gelijk te geven of tegemoet te komen. Dit gaat in tegen je eergevoel en het voelt vernederend. Je hebt jezelf verhard de afgelopen jaren. De muurtjes staan stevig overeind, het pantser aan en de wapens geslepen.

Het lukt niet om zonder oplopend conflict over de situatie te praten met je vrouw. Ergens wil je wel dat de relatie weer fijn is, maar de eerste stap zetten lukt niet. Of als je een poging doet krijg je het verwijt dat je het niet goed (genoeg) doet. Wat moet je dan als man?

Het is vaak enorm helpend om met een andere man hierover te praten. Een man die de situatie begrijpt en je helpt om wat afstand te nemen zonder verwijten. Iemand die met je meedenkt hoe je een eerste stap kunt zetten. Hoe je uit het conflict kunt blijven en constructief kunt bouwen aan een betere relatie.

Als coach kan ik die rol voor jou vervullen. We gaan samen het gesprek aan en ik beloof je dat ik je niets zal verwijten. Ik veroordeel je niet en luister naar hoe jij het ervaart. Samen met jou zoek ik naar een oplossing, naar stappen die jij kunt zetten om herstel te brengen in de relatie. Wil jij dit? Neem dan contact op via dit
FORMULIER of app/bel gewoon: 06 12451915

HARM OOSTERHUS – COACH VOOR MANNEN